firemní data a informace

Firemní data a informace

Büse.cz/ .sk

Zástupce firmy:
Heino Büse MX import GmbH
Vennstrasse 14, 52159, Roetgen

Top moto s.r.o.
Strelná, Za obloukem 223, Koštany, 417 23
Tel.: 00420 417 568 237
Mobil: 00420 602 365 950
E-mail: info@topmoto.cz
www.buese.cz , www.buese.sk


Majitel a jednatel: Milan Haas, Eva Haasová
Zástupce pro velkoobchodní prodej: Daniel Rais


Ico: 28749481
Dic: CZ28749481

Bankovní spojení:
Ceská republika – Unicredit bank Czech republic and Slovakia, a.s.
Císlo úctu: 2106853764 / 2700

Nemecko – Kreissparkasse Freiberg :
IBAN: DE62 8705 2000 3530 0025 17
BIC-/SWIFT- Code: WELADED1FGX

Slovensko – TATRA BANKA a.s.
Císlo úctu: 2920853195
kód banky: 1100

Firma Büse zastupována firmou Top moto s.r.o. v Ceské a Slovenské republice se specializuje na prodej všech produktu firmy Büse GmbH a to velkoobchodní i maloobchodní prodej.
Firma Top moto s.r.o. si vyhrazuje právo na veškeré zmeny cen a úprav webových stránek, reklamních a propagacních letáku, tak i akcních nabídek, textu a cen v nich uvedených.

Autorská práva:
Všechny texty, obrázky, grafika i celkové grafické ztvárnení webových stránek jsou chráneny autorskými právy a jejich zneužití je trestné.
Všechna práva na obrázky a grafiku patrí firme Büse GmbH, dále všechna autorská práva a textové pasáže v ceském jazyce patrí spolecnosti Top moto s.r.o.
Všechna loga, znacky a jména produktu, obchodní znacky, oznacení zboží jsou používány se schválením jejich majitelu.

Ochrana osobních údaju:
1. Prodávající prohlašuje, že je zapsán v Registru zpracování osobních údaju, který vede Úrad na ochranu osobních údaju pod c. 00032598.

2. Kupující souhlasí s tím, že Prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registracním a objednávkovém formulári zpracovávat pro marketingové a obchodní úcely a za tímto úcelem je muže zprístupnit tretím subjektum spolupracujícím s prodávajícím na zajištení marketingových akcí, toto vše pri respektování platných právních predpisu, zejména zákona c. 101/2000 Sb. o ochrane osobních údaju v platném znení.

3. Pri dorucení službou PPL kupující souhlasí s tím, že Prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registracním a objednávkovém formulári sdelovat sjednanému transportnímu kurýrovi za úcelem kontaktování Kupujícího dorucovatelem, a to pri respektování platných právních predpisu, zejména zákona c. 101/2000 Sb. o ochrane osobních údaju v platném znení.

4. Svuj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údaju muže Kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle e-mailovou zprávu na adresu info@topmoto.cz nebo tuto skutecnost oznámí prodávajícímu telefonicky na císle +420 417568237.

Back to Top